Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1.1 Registrovaný tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování registrovaného o nových produktech prodávajícího.

1.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení registrovaného/ název obchodní firmy, adresu jeho bydliště/ sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ/ IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.

1.3 Registrovanýí výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

1.4 Registrovaný dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem registrace.